Vítejte na stránkách občanského sdružení VESELÝ PODZIM

 

Sdružení vzniklo se záměrem ukázat a pomoci seniorům jak se udržet co nejdéle aktivní a soběstační.

 

Naším snem a cílem je vybudovat denní centrum pro seniory.

 

Snažíme se podpořit aktivní přístup k životu.

 

Svou činnost zaměřujeme  na:

  • Poskytování a organizaci aktivizačních, vzdělávacích a podpůrných aktivit pro seniory

  • Podporu aktivní seniorské komunity a svépomocných skupin, které umožní členům výměnu znalostí, zkušeností a dovedností, tak, aby byl podpořen pocit "užitečnosti a sounáležitosti " každého jedince

  • Podporu sociálních vazeb 

  • Podporu dobrovolnických aktivit

  • Podporu mezigeneračních vazeb formou spolupráce s předškolními a školními zařízeními a dětskými domovy

 

Fotogalerie: Úvod

Tato fotogalerie je prázdná.